vzor_odstupenie_od_zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

 

Meno / Obchodné meno: AMRON s.r.o.
Adresa:
Ulica Kornela Mahra 7882/8, 917 08  Trnava

IČO: 47 538 121
telefón:
+421 914 111 888

e-mail: info@obojkysmenom.sk

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

 

Číslo objednávky*:

Dátum objednania*:

Dátum prijatia*:

Meno / Obchodné meno*:

Adresa kupujúceho*:

 

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:

na bankový účet / IBAN /: SK

 

 

Dátum*:

 

Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

*povinný  údaj