Prevádzkovateľ:

ObojkySmenom.sk s. r. o.
Š. C. Parráka 5
917 01  Trnava

IČO: 47 538 121
DIČ: 2023988252

e-mail: info@ObojkySmenom.sk

Táto adresa je sídlom spoločnosti, kamenný obchod neprevádzkujeme, prevádzkujeme len internetový obchod.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: ba@soi.sk