Prevádzkovateľ:

Amron s. r. o.
Ulica Kornela Mahra 7882/8
917 08  Trnava

IČO: 47 538 121
DIČ: 2023988252

e-mail: info@ObojkySmenom.sk

Táto adresa je sídlom spoločnosti, kamenný obchod neprevádzkujeme, prevádzkujeme len internetový obchod.

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21